Parques naturais

Os parques son áreas naturais que posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, educativos ou científicos cuxa conservación merece unha atención preferente.

Máis info

Reservas biosfera

As Reservas de Biosfera foron concibidas non 1974 polo Grupo de Traballo do Programa sobre o Home e a Biosfera (MaB) da UNESCO para conciliar a preservación da diversidade biolóxica e dos recursos co seu uso sustentable.

Máis info

Outros espazos naturais

Neste apartado podemos atopar unha representación da Rede Natura 2000, concretamente de Zonas Especiais de Conservación e dos Monumentos Naturais.

Máis info

Últimas novas

Benvido a Patrimonio Natural de Galicia