Espazos IMÁN

Considéranse  espazos imán,  aqueles espazos naturais protexidos caracterizados por un alto valor natural singular así como por ser os máis coñecidos dentro do imaxinario da poboación galega e dos visitantes.

Deste xeito, os espazos imán son recursos capaces de funcionar como elementos tractores desde os cales se poidan derivar visitantes para que coñezan outros espazos naturais protexidos contribuíndo así a posta en valor de todo o Patrimonio Natural galego.

Forman parte dos espazos Imán:

  • O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia;
  • Os Parques Naturales: Fragas do Eume, Complejo Dunar de Corrubedo e  Lagunas de  Carregal e  Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra del  Xurés, O Invernadoiro e Serra da  Enciña del Adoquín;
  • O Monumento Natural da Plaia das Catedrais;
  • As Zonas de especial protección dos valores (Red Natura 2000): Carnota-Monte Pindo,  Cañóns del Sil;
  • As Reservas da  Biosfera: Terras do Miño, Área de Allariz, Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, o Río Eo, Oscos e Terras de Burón;  Transfronteriza  Gêres- Xurés; Mariñas Coruñesas e Terras del  Mandeo;
  • E para finalizar as Serras do Courel.