Camiño do Río do Mar

Baixa
1,30 h
A pé
3,5 km
Lineal
Inicio: Punto de Información de Olveira
Este itinerario permite descubrir varias das pegadas do ser humano, pero tamén importantes hábitats do Parque Natural, como a marisma e a chaira intermareal.