Medio Ambiente organiza unha nova xornada de turismo científico no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

sábado, Xuño 17, 2017

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio celebrará o vindeiro xoves, 6 de xullo, no Edificio Cambón en Vigo unha nova Xornada de Turismo Científico. Ecosistema de turismo científico na rede de parques naturais de Galicia.

O obxectivo desta xornada é abordar, desde unha óptica innovadora, a integración da divulgación científica como elemento transversal en turismo, co fin de construír novas canles que permitan achegar coñecemento científico á sociedade aproveitando as estruturas propias das que se vale o turismo. Coa convocatoria desta nova xornada ábrese un marco no que establecer un diálogo sobre un novo enfoque do turismo, a actividade tradicional e os espazos naturais.

Os cambios nas sociedades actuais levan aparellados novos hábitos turísticos nas cidades e nos espazos naturais que o sector debe afrontar, así como os retos derivados deste cambio social, para superar as debilidades xeradas no seu propio desenvolvemento e adaptarse de forma sustentable a unha contorna onde o perfil de turista demanda produtos cada vez máis específicos e de maior calidade.

Este encontro, de balde para os asistentes, reunirá a técnicos, expertos e divulgadores para afondar nas posibilidades que ofrece o turismo como ferramenta de divulgación científica nos espazos naturais, nos novos obxectivos que plantexan estas actividades, así como na necesidade de establecer unha regulación que dea unha resposta aos retos que establece turismo e a ciencia. Trátase de dar os primeiros pasos para conformar as bases deste emerxente e innovador segmento do turismo que precisa de mecanismos de control para unha maior calidade da súa oferta e para o desenvolvemento de boas prácticas rigorosas.

O turismo científico é unha modalidade turística vinculada á ciencia e orientada ao fomento dunha cultura científica que permite explicar os valores dun territorio da man do coñecemento científico xerado neles. Esta nova vertente de turismo promove novas fórmulas de difusión do coñecemento pensadas para públicos interesados na práctica de actividades afastadas das propias do turismo de masas. Un dos principais valores é que as súas actividades permiten o achegamento do visitante, desde a perspectiva dun observador científico, á nova contorna por descubrir, promovéndose e facilitándose a súa compresión.

Para poder participar nesta actividade, que é de balde, as persoas interesadas deberán inscribirse no email iatlanticas@xunta.gal, indicando os nome completo, DNI, email e teléfono de contacto.